MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK  UL.DOMINIKAŃSKA 5-9  TEL. (059): 842-40-81; FAX: 842-65-18

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl

http://www.muzeum.slupsk.pl

MUZEUM  REJESTROWANE

 

I-080/2/08/DSW

Słupsk, 17.XI.2008

 

 

 

W.Pan

Kevin Hayes

35 Ceylon Road

Westcliff of Sea

Essex, SSO 7HS

Wielka Brytania

 

 

            W odpowiedzi na Pana list z dnia 25.VIII.2008 oraz w ślad za informacjami przekazywanymi drogą elektroniczną, chciałbym niniejszym oficjalnie potwierdzić, iż wstępnie wyrażam zgodę na wykorzystanie reprodukcji portretów Stanisława Ignacego Witkiewicza z naszych zbiorów w materiałach przygotowywanych w związku z festiwalem "Witkacy 2009" organizowanym przez Uniwersytet Westminster, pod Pana kierownictwem artystycznym. Oczywiście zawsze konieczne jest podanie pełnej nazwy właściciela dzieł.

            Zaproponowany przez Pana Pomysł promowania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w ramach projektu uważam za bardzo dobry. Nasze muzeum to jedyne miejsce na świecie, gdzie od ponad 25 lat zawsze można zobaczyć tak wiele dzieł Witkacego, obecnie wystawiamy ich ponad 125. Ze swej strony mogę zapewnić, iż jesteśmy gotowi przygotować tekst o największej na świecie słupskiej kolekcji prac Witkacego (liczącej 253 dzieła), o naszej wystawie oraz o samym artyście, a zwłaszcza o jego "Firmie Portretowej".

            Jak już informowała pani Beata Zgodzińska gdy we wrześniu wysyłała materiał ilustracyjny, konieczne będzie oficjalne sfinalizowanie sprawy - czyli określenie praw i obowiązków obu stron w formie umowy lub potwierdzenie ich w formie listów.

            Chciałbym dodać, iż idea organizacji festiwalu Witkacego w Londynie jest godna poparcia. Dzieło i myśl tego artysty wpisały się w dorobek kultury europejskiej. Sądzę, iż projekt spotka się z żywym odbiorem publiczności - zarówno brytyjskiej, jak i międzynarodowej, jaką stale gości Londyn.

 

 

 

Życząc sukcesów, łączę wyrazy szacunku

 

Mieczysław Jaroszewicz

Dyrektor

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku